IMPACT COATINGS AB (PUBL), DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2021

FINANSIELL UTVECKLING ANDRA KVARTALET 2021● Nettoomsättningen uppgick till 14 308 TSEK (5 016)● Förändring av produkter i arbete uppgick till -3 208 TSEK (4 377)● Rörelseintäkter uppgick till 11 586 TSEK (9 726)● Rörelseresultatet uppgick till -11 216 TSEK (-6 305)●...

IMPACT COATINGS AB (PUBL), DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2020

FINANSIELL UTVECKLING ANDRA KVARTALET 2020 · Nettoomsättningen uppgick till 5 016 TSEK (22 560) · Rörelseintäkter uppgick till 9 726 TSEK (17 452) · Rörelseresultatet uppgick till -6 305 TSEK (-4 185) · Resultat efter finansnetto uppgick till -6 305 TSEK (-4 191) ·...

IMPACT COATINGS AB (PUBL), INTERIM REPORT APRIL-JUNE 2020

FINANCIAL RESULTS SECOND QUARTER 2020 · Net revenue amounted to SEK 5,016 thousand (22,560) · Total income amounted to SEK 9,726 thousand (17,452) · Operating profit amounted to SEK -6,305 thousand (-4,185) · Operating profit after financial items amounted to SEK...

IMPACT COATINGS AB (PUBL), DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2019

FINANSIELL UTVECKLING ANDRA KVARTALET 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 22 560 TSEK (2 612) · Rörelseintäkter uppgick till 17 452 TSEK (2 648) · Rörelseresultatet uppgick till -4 185 TSEK (-13 527) · Resultat efter finansnetto uppgick till -4 191 TSEK (-13 527) ·...

IMPACT COATINGS AB (PUBL), INTERIM REPORT APRIL-JUNE 2019

FINANCIAL RESULTS SECOND QUARTER 2019 · Net revenue amounted to SEK 22 560 thousand (2 612) · Total income amounted to SEK 17 452 thousand (2 648) · Operating profit amounted to SEK -4 185 thousand (-13 527) · Operating profit after financial items amounted to SEK -4...