IMPACT COATINGS AB (PUBL), INTERIM REPORT APRIL-JUNE 2019

FINANCIAL RESULTS SECOND QUARTER 2019 · Net revenue amounted to SEK 22 560 thousand (2 612) · Total income amounted to SEK 17 452 thousand (2 648) · Operating profit amounted to SEK -4 185 thousand (-13 527) · Operating profit after financial items amounted to SEK -4...

IMPACT COATINGS AB (PUBL), INTERIM REPORT APRIL-JUNE 2018

FINANCIAL RESULTS SECOND QUARTER  2018 · Net sales amounted to SEK 2 648 thousand (2 783) · Operating profit amounted to SEK -13 528 thousand (-13 998) · Net income after financial items amounted to SEK -13 527 thousand (-14 403) · Cash flow amounted to SEK -11 698...

IMPACT COATINGS AB (PUBL), DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2018

FINANSIELL UTVECKLING ANDRA KVARTALET  2018 · Rörelseintäkter uppgick till 2 648 TSEK (2 783) · Rörelseresultatet uppgick till -13 528 TSEK (-13 998) · Resultat efter finansnetto uppgick till -13 527 TSEK (-14 403) · Kassaflödet uppgick till -11 698 TSEK (3 937) ·...

IMPACT COATINGS AB (PUBL), DELÅRSRAPPORT APRIL – JUNI 2016

• Summa intäkter uppgick under andra kvartalet till 5 287 TSEK (7 842 TSEK) • Resultatet blev -2 836 TSEK (-4 746 TSEK) • Kassaflödet för perioden uppgick till 22 655 TSEK (-2 606 TSEK) • Soliditeten var 89,9% (57,6%) • Slutleverans av två InlineCoater™ 500 •...