Investors

Impact Coatings erbjuder kundfokuserade beläggningstjänster, hållbar beläggningsteknik och flexibla beläggningssystem med fokus på vätgaslösningar, autonoma säkerhetsfunktioner och skräddarsydda beläggningslösningar för specialiserade applikationer.

Företaget använder vakuumbaserade beläggningsmetoder – rena och hållbara processer för att applicera tunna lager av metaller eller keramiska beläggningar som förbättrar prestanda och hållbarhet. Erbjudna tjänstemodeller och system är flexibla och skalbara för att matcha de snabbväxande marknader som bolaget verkar inom.

Impact Coatings aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (Nasdaq Nordic). Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Senaste finansiella rapporterna

Presentationer och videos

Redeye Growth Day, In Focus, 2 juni 2022 
Peter Högfeldt, Director, IR & Partner Development

Impact Coatings strategipresentation,
25 maj 2022

Torbjörn Sandberg, VD

Redeye Technology Day, 1 december 2021
Torbjörn Sandberg, VD

IR-kontakt

Marie Dhayer Teikmans
CFO
Tel: +46 70 812 71 96
E-mail: marie.dhayer@impactcoatings.com