Impact Coatings AB (publ), Interim Report April-June 2023

FINANCIAL RESULTS SECOND QUARTER 2023Net sales amounted to SEK 25,119 thousand (4,379)Net sales, excluding metals for electrolysis, amounted to SEK 22,677 thousand (4,379) [1]Total revenue amounted to SEK 20,708 thousand (10,934)Operating profit amounted to SEK -9,720...

Impact Coatings AB (publ), delårsrapport april-juni 2023

FINANSIELL UTVECKLING ANDRA KVARTALET 2023Nettoomsättningen uppgick till 25.119 TSEK (4.379)Nettoomsättning, exklusive metaller för elektrolys, uppgick till 22.677 TSEK (4.379) [1]Rörelseintäkter uppgick till 20.708 TSEK (10.934)Rörelseresultatet uppgick till -9.720...

Impact Coatings AB (publ), Interim Report April-June 2022

FINANCIAL RESULTS SECOND QUARTER 2022Net sales amounted to SEK 4,379 thousand (14,308)Total revenue amounted to SEK 10,934 thousand (11,586)Operating profit amounted to SEK -13,307 thousand (-11,216)Operating profit after financial items amounted to SEK -13,312...

Impact Coatings AB (publ), delårsrapport april-juni 2022

FINANSIELL UTVECKLING ANDRA KVARTALET 2022Nettoomsättningen uppgick till 4.379 TSEK (14.308)Rörelseintäkter uppgick till 10.934 TSEK (11.586)Rörelseresultatet uppgick till -13.307 TSEK (-11.216)Resultat efter finansnetto uppgick till -13.312 TSEK (-11.219)Kassaflödet...

IMPACT COATINGS AB (PUBL), INTERIM REPORT APRIL-JUNE 2021

FINANCIAL RESULTS SECOND QUARTER 2021● Net sales amounted to SEK 14,308 thousand (5,016)● Change of work in progress amounted to SEK -3,208 thousand (4,377)● Total revenue amounted to SEK 11,586 thousand (9,726)● Operating profit amounted to SEK -11,216 thousand...