Impact Coatings AB (publ), Interim Report April-June 2022

FINANCIAL RESULTS SECOND QUARTER 2022Net sales amounted to SEK 4,379 thousand (14,308)Total revenue amounted to SEK 10,934 thousand (11,586)Operating profit amounted to SEK -13,307 thousand (-11,216)Operating profit after financial items amounted to SEK -13,312...

Impact Coatings AB (publ), delårsrapport april-juni 2022

FINANSIELL UTVECKLING ANDRA KVARTALET 2022Nettoomsättningen uppgick till 4.379 TSEK (14.308)Rörelseintäkter uppgick till 10.934 TSEK (11.586)Rörelseresultatet uppgick till -13.307 TSEK (-11.216)Resultat efter finansnetto uppgick till -13.312 TSEK (-11.219)Kassaflödet...

IMPACT COATINGS AB (PUBL), INTERIM REPORT APRIL-JUNE 2021

FINANCIAL RESULTS SECOND QUARTER 2021● Net sales amounted to SEK 14,308 thousand (5,016)● Change of work in progress amounted to SEK -3,208 thousand (4,377)● Total revenue amounted to SEK 11,586 thousand (9,726)● Operating profit amounted to SEK -11,216 thousand...

IMPACT COATINGS AB (PUBL), DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2021

FINANSIELL UTVECKLING ANDRA KVARTALET 2021● Nettoomsättningen uppgick till 14 308 TSEK (5 016)● Förändring av produkter i arbete uppgick till -3 208 TSEK (4 377)● Rörelseintäkter uppgick till 11 586 TSEK (9 726)● Rörelseresultatet uppgick till -11 216 TSEK (-6 305)●...

IMPACT COATINGS AB (PUBL), DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2020

FINANSIELL UTVECKLING ANDRA KVARTALET 2020 · Nettoomsättningen uppgick till 5 016 TSEK (22 560) · Rörelseintäkter uppgick till 9 726 TSEK (17 452) · Rörelseresultatet uppgick till -6 305 TSEK (-4 185) · Resultat efter finansnetto uppgick till -6 305 TSEK (-4 191) ·...