IMPACT COATINGS AB (PUBL), DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2021

2021-08-20

FINANSIELL UTVECKLING ANDRA KVARTALET 2021

● Nettoomsättningen uppgick till 14 308 TSEK (5 016)
● Förändring av produkter i arbete uppgick till -3 208 TSEK (4 377)
● Rörelseintäkter uppgick till 11 586 TSEK (9 726)
● Rörelseresultatet uppgick till -11 216 TSEK (-6 305)
● Resultat efter finansnetto uppgick till -11 219 TSEK (-6 305)
● Kassaflödet uppgick till -16 099 TSEK (-2 299)
● Kassalikviditeten uppgick till 650% (282)
● Värdet av orderboken för beläggningssystem vid periodens slut uppgick till 1 456 TEUR (3 765)

FINANSIELL UTVECKLING FÖRSTA HALVÅRET 2021

● Nettoomsättningen uppgick till 24 513 TSEK (10 039)
● Förändring av produkter i arbete uppgick till -8 444 TSEK (5 933)
● Rörelseintäkter uppgick till 16 941 TSEK (16 301)
● Rörelseresultatet uppgick till -22 694 TSEK (-12 188)
● Resultat efter finansnetto uppgick till -22 697 TSEK (-12 190)
● Kassaflödet uppgick till 106 882 TSEK (-7 150)
● Kassalikviditeten uppgick till 650% (282)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 2021

● Order på beläggningssystem för radomer från HELLA Saturnus Slovenija (Slovenien)
● Leverans och slutacceptans av beläggningssystem för bränslecellsutveckling till Hyundai (Sydkorea)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

● Order på beläggningssystem för bränsleceller från Symbio (Frankrike)

VD-KOMMENTAR

Impact Coatings har under årets andra kvartal fortsatt att flytta fram positionerna. Vi har fortsatt att bevisa vår kapacitet att leverera och att vi är ett bolag som blir alltmer industriellt moget. Detta avspeglas inte minst i en uppföljningsorder under kvartalet inom fordonssäkerhet, den tredje systemordern på mindre än ett år kopplat till den globala fordonskomponentgruppen HELLA.

Beläggningsverksamheten i Linköping, som är en viktig del i säljprocessen för framtida beläggningssystem, fortsätter att gå på högvarv och uppvisade ännu ett kvartal med signifikant ökad omsättning. Under det andra halvåret investerar vi i produktionskapacitet och automatisering, med en planerad installation av en robot. Utöver ökad effektivitet stärker det vår förmåga att hjälpa kunder med automatisering i deras produktion.

Trots pågående pandemi levererade vi och erhöll slutgodkännande under det andra kvartalet av en beläggningsmaskin för bränslecellsutveckling hos vår utvecklingspartner Hyundai i Korea.

Utvecklingssamarbetet med Hyundai inom beläggningsteknik för bränsleceller och relaterade vätgasapplikationer fortlöper och vi har parallellt stärkt vår närvaro i Korea genom samverkan med en lokal affärspartner. Med vårt koreakontor som bas arbetar vi tillsammans med den lokala affärspartnern för att etablera Impact Coatings brett på den koreanska marknaden, där det finns ett flertal relevanta kunder inom både vätgas och fordonssäkerhet.

Efter periodens slut fick vi en systembeställning från den franska tillverkaren av bränslecellssystem Symbio, vår första europeiska systemorder och ett styrkebesked för bolagets satsning inom bränslecellssegmentet. Vi ser generellt att europeiska och amerikanska bolag inom vätgas- och bränslecellssektorn flyttar fram sina positioner, med flera stora fordonskomponenttillverkare som lokomotiv.

Vi har under det senaste året intensifierat kontakterna med den europeiska och nordamerikanska bränslecellsindustrin. För att förstärka närvaron ytterligare har vi under våren engagerat Robert Mamazza som President − North America. Rekrytering pågår av en President − EMEA som initialt ska fokusera på bolagets positionering och försäljning mot den europeiska bränslecellsindistrin. I maj anställdes Anette Therén som VP Marketing & Communications med uppdrag att implementera en mer strukturerad och kundorienterad kommunikationsstrategi.

Bolagets utvecklingsavdelning jobbar nu intensivt med vårt nästa generations beläggningssystem, designat för att möta ökad efterfrågad kapacitet från bränslecellsindustrin. Utveckling tillåter oss även att anpassa bränslecellsbeläggningar för specifika tekniska krav och att erbjuda leveransmodeller för olika kunders utvecklingsstadier.

Inom segmentet fordonssäkerhet för vi en kontinuerlig dialog med bolag gällande beläggningslösningar både för radomer och kostnadseffektiva antenner för fordonsradar. Det senaste årets tre systemordrar kopplade till HELLA Group var alla för beläggning av radaremblem, eller radomer. Den tyska fordonsindustrikoncernen är en ledande global leverantör av belysning och elektronik, där fordonsradar och radaremblem är exempel på produkter inom området fordonssäkerhet. Vi är fast beslutna att fortsätta leverera innovativ, kostnadseffektiv produktionsteknik till våra existerande strategiska kunder och ser en vidgad affärspotential inom hela segmentet.

Med viss tröghet öppnar marknaderna upp runt om i Europa och övriga världen och tillåter resande och personliga möten. I dagsläget ser det ut som att mässor och andra planerade aktiviteter kommer att äga rum under hösten. Jag ser personligen fram emot och hoppas verkligen på att IRL – in real life kunna träffa kunder, partners, andra industriella spelare och inte minst Impact Coatings investerare under de kommande månaderna.

Torbjörn Sandberg, VD

Den fullständiga rapporten bifogas, samt återfinns på bolagets hemsida under www.impactcoatings.com/finansiella-rapporter-arkiv/.