Report from the Annual General Meeting of Impact Coatings AB (publ)

The Annual General Meeting (AGM) of shareholders of Impact Coatings AB (publ), which is listed on Nasdaq First North Growth Market, was held today. There were 26 participants representing 36.57% of the total outstanding votes. The presentation given by CEO Torbjörn...

Kommuniké från Impact Coatings AB (publ) årsstämma

Årsstämma har idag hållits i Impact Coatings AB (publ), vars aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. På årsstämman deltog 26 personer representerande 36,57% av det totala röstetalet. Verkställande direktören Torbjörn Sandberg Kanons presentation som...

Kommuniké från Impact Coatings AB (publ) extra bolagsstämma

Impact Coatings AB har idag, den 16 februari 2023, hållit extra bolagsstämma där följande beslut fattades.Ändring av bolagsordningenFör att möjliggöra företrädesemissionen i enlighet med pressmeddelandet som offentliggjordes den 22 december 2022, beslutade stämman om...

Report from Impact Coatings’ AB (publ) Extraordinary General Meeting

Impact Coatings AB (publ) has today, 16 February 2023, held an extraordinary general meeting where the following resolutions were adopted.Amendment of the articles of associationIn order to enable the rights issue in accordance with the press release published on...

Report from the Annual General Meeting of Impact Coatings AB (publ)

The Annual General Meeting (AGM) of shareholders of Impact Coatings AB (publ), which is listed on Nasdaq First North Growth Market, was held today. There were 24 participants representing 13.65% of the total outstanding votes. The presentation given by CEO Torbjörn...