REPORT FROM THE ANNUAL GENERAL MEETING OF IMPACT COATINGS AB (PUBL)

The Annual General Meeting (AGM) of shareholders of Impact Coatings AB (publ), which is listed on Nasdaq First North Growth Market, was held today. As a result of the COVID-19 pandemic, the AGM was held in the simplest conceivable form, but with a guarantee for...

KOMMUNIKÉ FRÅN IMPACT COATINGS AB (PUBL) ÅRSSTÄMMA

Årsstämma har idag hållits i Impact Coatings AB (publ), vars aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Med anledning av COVID-19 pandemin genomfördes stämman i enklast tänkbara form, men med bibehållen möjlighet för aktieägarna att utöva sina rättigheter....

KOMMUNIKÉ FRÅN IMPACT COATINGS AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Extra bolagsstämma har idag hållits i Impact Coatings AB (publ), vars aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. På den extra bolagsstämman deltog 22 personer representerande 11,1% av det totala röstetalet.På den extra bolagsstämman beslutades: Att godkänna...