Kommuniké från Impact Coatings AB (publ) extra bolagsstämma

2023-02-16

Impact Coatings AB har idag, den 16 februari 2023, hållit extra bolagsstämma där följande beslut fattades.

Ändring av bolagsordningen
För att möjliggöra företrädesemissionen i enlighet med pressmeddelandet som offentliggjordes den 22 december 2022, beslutade stämman om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen (4 §) från ”lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor” till ”lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor” samt om ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen (5 §) från ”lägst 20 000 000 och högst 80 000 000” till ”lägst 40 000 000 och högst 160 000 000”.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
För att möjliggöra den ovan nämnda företrädesemissionen beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, med företrädesrätt för aktieägarna, att betalas kontant eller med apportegendom eller genom kvittning, av högst 30 877 664 nya aktier.