Impact Coatings AB (publ), Year-End Report 2023

FINANCIAL RESULTS FOURTH QUARTER 2023Net sales amounted to SEK 38.4 million (18.1)Net sales, excluding metals for electrolysis, amounted to SEK 38.1 million (16.7) [1]Total revenue amounted to SEK 31.1 million (22.8)Operating profit amounted to SEK -1.3 million...

Impact Coatings AB (publ), bokslutskommuniké för 2023

FINANSIELL UTVECKLING FJÄRDE KVARTALET 2023Nettoomsättningen uppgick till 38,4 MSEK (18,1)Nettoomsättning, exklusive metaller för elektrolys, uppgick till 38,1 MSEK (16,7) [1]Rörelseintäkter uppgick till 31,1 MSEK (22,8)Rörelseresultatet uppgick till -1,3 MSEK...

Invitation to Presentation of Impact Coatings’ Year-end Report 2023

Impact Coatings publishes its 2023 Year-end Report on Friday, February 16 at 08:00 a.m. (CET). In reference to this, the company invites investors, analysts and the media to a webcast on the same day at 10:00 a.m. (CET). Impact Coatings’ CEO Jonas Nilsson together...

Inbjudan till presentation av Impact Coatings bokslutskommuniké 2023

Impact Coatings publicerar sin bokslutskommuniké för 2023 fredagen den 16 februari kl. 08:00. Med anledning av detta bjuder bolaget in till en webcast för investerare, analytiker och media samma dag kl. 10:00. Impact Coatings VD Jonas Nilsson tillsammans med CFO Bengt...