Impact Coatings publicerar årsredovisning för 2023

2024-04-26

Impact Coatings årsredovisning för 2023 bifogas, samt återfinns på bolagets hemsida under www.impactcoatings.com/finansiella-rapporter-arkiv/.