Impact Coatings bjuder in till strategipresentation

Impact Coatings bjuder in investerare, analytiker och media till en presentation av bolagets nya strategiska inriktning med ökat fokus på tjänsteverksamheten. Presentationen äger rum via webcast/telefonkonferens den 25 maj 2022 kl 10.00. Presentationen hålls på...

Invitation to Impact Coatings’ Strategy Presentation

Impact Coatings invites investors, analysts and the media to a presentation of the company's updated strategy with increased focus on service operations. The presentation will take place via a webcast/conference call on May 25, 2022 at 10:00 CEST. The presentation...

Kommuniké från Impact Coatings AB (publ) årsstämma

Årsstämma har idag hållits i Impact Coatings AB (publ), vars aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. På årsstämman deltog 24 personer representerande 13,65% av det totala röstetalet. Verkställande direktören Torbjörn Sandbergs presentation som hölls vid...

Report from the Annual General Meeting of Impact Coatings AB (publ)

The Annual General Meeting (AGM) of shareholders of Impact Coatings AB (publ), which is listed on Nasdaq First North Growth Market, was held today. There were 24 participants representing 13.65% of the total outstanding votes. The presentation given by CEO Torbjörn...