Automation of Coating Service Production Line at Impact Coatings

Starting end of June, Impact Coatings operates an automated production line dedicated to coating of LT-PEM fuel cell plates at its Coating Service Center in Linköping, Sweden. Impact Coatings has installed an industrial robot with auxiliary automation equipment at the...

Automatisering av Impact Coatings produktionslina i Coating Services

Från slutet av juni har Impact Coatings en automatiserad produktionslina för beläggning av LT-PEM bränslecellsplattor i bolagets Coating Service Center i Linköping. En industrirobot med tillhörande automatiseringsutrustning har installerats i företagets Coating...

Impact Coatings ökar fokus på skalbara lösningar och tjänster

På Impact Coatings strategipresentation klockan 10.00 idag kommer VD Torbjörn Sandberg att presentera bolagets uppdaterade strategi med utökat fokus på att sälja skalbara lösningar och tjänster. Affärsmodellen kommer att kapitalisera på Impact Coatings marknadsledande...

Impact Coatings etablerar dotterbolag i Kina

Impact Coatings, experter inom hållbara vakuumbeläggningar, öppnar ett dotterbolag i Kina med huvudkontor i Shanghai. Målet med etableringen är att distribuera Impact Coatings marknadsledande expertis inom beläggningsteknik för vätgaslösningar, samt att utöka...