Flera strategiska framsteg i Kina – Impact Coatings levererar en andra IC2000

2024-06-28

Impact Coatings offentliggör idag att bolaget levererat en andra INLINECOATER™ IC2000 till SEKSUN, en beställning som togs emot och offentliggjordes i ett pressmeddelande den 14 maj 2024. Detta markerar en viktig milstolpe i Impact Coatings strategi att korta leveranstiderna genom standardiserad systemproduktion och prognosbaserad tillverkning. Samtidigt har bolaget stärkt sin position på den kinesiska marknaden genom flera nya avtal och samarbeten under 2024.

"Impact Coatings strävar efter att vara en långsiktig strategisk partner till kunder inom PVD-beläggning, från tidigt teststadie till etablerad volymproduktion. Vår strategi mot lönsamhet fokuserar på att standardisera och effektivisera produktion av beläggningssystem, driva försäljning och öka värdet som helhetsleverantör för kunder oavsett vilken utvecklingsfas de befinner sig i. Att vi nu levererat ut ett system utifrån vår nya tillverkningsstrategi och därmed väsentligt kortad leveranstiden är en bekräftelse på att vi gör tydliga framsteg", säger Jonas Nilsson, vd på Impact Coatings.
 
PVD-systemet INLINECOATER™ IC2000 lanserades av bolaget hösten 2022 i syfte att kunna hantera både beläggning av elektrolysplattor och högvolymbeläggning av bränslecellsplattor, kritiska systemkomponenter för en globalt växande vätgasindustri. Beläggningssystemet har under 2024 börjat produceras mot marknadsprognoser i linje med bolagets tydliga strategi mot kortare leveranstider. Målsättningen framöver är att både kunna ta emot en beställning och leverera inom samma kvartal.
 
Sedan lanseringen av beläggningssystemet har Impact Coatings kontinuerligt utvecklat sitt erbjudande. Att kunna erbjuda kunder en kombination av IC2000-system och beläggningar som Premium FC och Ceramic MAXPHASE har varit en framgångsfaktor i kundbearbetningen, inte minst på den kinesiska bränslecellsmarknaden som är under snabb utveckling.
 
I slutet av december 2023 levererades en första INLINECOATER™ IC2000 till SEKSUN, en tillverkare av precisionsdetaljer av metall till fordonsindustrin. Beställningen togs emot och offentliggjordes via pressmeddelande den 7 juni 2023. I maj tidigare i år offentliggjordes även att Impact Coatings mottagit en beställning av ytterligare en IC2000 av samma kund, vilken har levererats ut idag.
 
Utöver systemen till SEKSUN har Impact Coatings under 2024 tecknat avtal med flera nya aktörer i Kina. I april offentliggjordes ett avtal avseende volymproduktion inom Coating Services till en kinesisk bränslecellstillverkare, en produktion som har startat på bolagets Coating Service Center i Shanghai.
 
En avsiktsförklaring har nyligen även tecknats med Boyuan, även det en kinesisk tillverkare av bränslecellsplattor och som mottog ett första beläggningssystem från Impact Coatings 2022. Boyuan har i avsiktsförklaringen utsett Impact Coatings till strategisk leverantör av PVD-utrustning för bränslecellsplattor till sina produktionsanläggningar, vilket offentliggjordes i pressmeddelande tidigare i juni i år.
 
Impact Coatings befinner sig i en period med intensifierat fokus på försäljning och ökad närvaro på viktiga geografiska marknader, ett arbete som stärkt befintliga relationer och bidrar till en växande försäljningspipeline.