Boyuan utser Impact Coatings till strategisk leverantör av PVD-utrustningar för bränsleceller

2024-06-22

Impact Coatings AB (publ) och Shangdong Boyuan New Energy Technology Development Co., Ltd. ("Boyuan"), en specialist inom formningsteknik för bränslecellsplattor av metall, har tillsammans undertecknat en icke-bindande avsiktsförklaring. Enligt avsiktsförklaringen har Boyuan utsett Impact Coatings till strategisk leverantör av PVD-utrustningar för produktion av bipolära och monopolära bränslecellsplattor vid Boyuans produktionsanläggningar i Kina, Mexiko och andra regioner. Boyuan har för avsikt att långsiktigt investera i beläggningsutrustningar från Impact Coatings till alla sina produktionsanläggningar, med början i Kina. Impact Coatings uttrycker i avsiktsförklaringen sitt åtagande att vidareutveckla beläggningsmaterial, -maskiner och -processer för att möta framtida marknadskrav på kostnadseffektiva beläggningar till metallplattor för bränsleceller.

"Vi är stolta över att ha blivit utsedda till strategisk leverantör av PVD-beläggningslösningar av Boyuan, en ledande tillverkare av bipolära plattor. Att vi väljs som leverantör visar på fördelarna med Impact Coatings fullserviceerbjudande av PVD-lösningar för vätgasindustrin, där vi stödjer våra kunder hela vägen från utveckling till volymproduktion”, säger Jonas Nilsson, vd på Impact Coatings.

”Vätgasenergi ses som den ultimata rena energin och marknaden för vätgaselektriska bränslecellsfordon förväntas växa i hög takt, inte minst i Kina. Boyuan är hängivna att stödja bränslecellsindustrin globalt med komponenter som använder de bästa tekniska lösningarna och där vi samarbetar med strategiska leverantörer. Impact Coatings har bevisat högpresterande beläggningar för bipolära plattor och kostnadseffektiv PVD-produktionsutrustning”, säger Feng Hao, GM på Boyuan.