Impact Coatings erhåller godkännande för volymproduktion av Coating Services till kinesisk bränslecellstillverkare

2024-04-18

Impact Coatings AB (publ) har erhållit ett officiellt godkännande att vara volymleverantör av Coating Services till en kinesisk tillverkare av bränslecellsystem och bränslecellstackar för fordon och andra tillämpningar. Initialt, mot kommande beställningar, kommer Impact Coatings att tillhandahålla produktionskapacitet från sitt Coating Service Center i Shanghai upp till en volym motsvarande 9 miljoner CNY i intäkter.

”Efter en period med tester och kvalificering av vår nya Premium FC-beläggning för tunga bränslecellsfordon ser vi nu att kunder är redo att påbörja volymproduktion. Vi är mycket nöjda att ha kommit till denna initiala överenskommelse med en framstående bränslecellstillverkare”, säger Yaowen Wang, Regional President China på Impact Coatings.