Notice of Annual General Meeting in Impact Coatings AB (publ)

The shareholders of Impact Coatings AB (publ), reg. no. 556544-5318 (the ”Company”), are hereby invited to participate in the Annual General Meeting (“AGM”), which will be held on Wednesday, May 24, 2023 at 2:00 p.m. CEST in Spektrum, Fridtunagatan 41 in Linköping....

Kallelse till årsstämma i Impact Coatings AB (publ)

Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org. nr. 556544-5318 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 maj 2023 kl. 14.00 i Spektrum, Fridtunagatan 41 i Linköping. Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda...

Notice of Extraordinary General Meeting in Impact Coatings AB (publ)

The shareholders of Impact Coatings AB (publ), reg. no. 556544-5318 (the ”Company”), are hereby invited to participate in the Extraordinary General Meeting (“EGM”), which will be held on Thursday, February 16, 2023 at 09.00 a.m. CET at KANTER law firm on...

Kallelse till extra bolagsstämma i Impact Coatings AB (publ)

Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org. nr. 556544-5318 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 februari 2023 klockan 09.00 hos KANTER Advokatbyrå på Engelbrektsgatan 3 i Stockholm. Aktieägare som önskar delta på stämman ska dels vara...

Kallelse till årsstämma i Impact Coatings AB (publ)

Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org. nr. 556544-5318 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2022 kl. 14.00 i Spektrum, Fridtunagatan 41 i Linköping. Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda...