KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org. nr. 556544-5318 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021.___________________________ Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 kommer stämman att hållas på ett...

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org.nr 556544-5318 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 7 oktober 2020 kl. 09.00 hos Bolagets Certified Adviser, Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42 i Stockholm. ___________________________ Med...

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org. nr. 556544-5318 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 maj 2020 kl. 14.00 på Scandic Frimurarehotellet, S:t Larsgatan 14 i Linköping. ___________________________ Med anledning av coronavirusets...