Inbjudan till presentation av Impact Coatings delårsrapport Q1 2024

Impact Coatings publicerar sin delårsrapport för det första kvartalet 2024 onsdagen den 24 april kl. 08:00. Med anledning av detta bjuder bolaget in till en webcast för investerare, analytiker och media samma dag kl. 10:00. Impact Coatings VD Jonas Nilsson tillsammans...

Invitation to Presentation of Impact Coatings’ Q1 2024 Interim Report

Impact Coatings publishes its Interim Report för the first quarter of 2024 on April 24, at 08:00 a.m. (CEST). In reference to this, the company invites investors, analysts and the media to a webcast on the same day at 10:00 a.m. (CEST). Impact Coatings’ CEO Jonas...

Impact Coatings tillkännager förändring i valberedningen

Impact Coatings AB (publ) offentliggjorde valberedningen inför årsstämman 2024 i ett pressmeddelande den 24 oktober 2023. Hyundai Motor Company, en av de tre största aktieägarna i bolaget, har utsett Boki Kim till sin nya representant i valberedningen att ersätta...

Impact Coatings Announces Change in Nomination Committee

Impact Coatings AB (publ) announced the Nomination Committee for the 2024 Annual General Meeting (AGM) in a press release on October 24, 2023. Hyundai Motor Company, one of the three largest shareholders in the company, has appointed Boki Kim as its new representative...

Impact Coatings AB (publ), bokslutskommuniké för 2023

FINANSIELL UTVECKLING FJÄRDE KVARTALET 2023Nettoomsättningen uppgick till 38,4 MSEK (18,1)Nettoomsättning, exklusive metaller för elektrolys, uppgick till 38,1 MSEK (16,7) [1]Rörelseintäkter uppgick till 31,1 MSEK (22,8)Rörelseresultatet uppgick till -1,3 MSEK...