Impact Coatings tillkännager ny koncernledning

Impact Coatings meddelar att bolaget gör förändringar i ledningsgruppen, vilka speglar bolagets transformation till en koncern, med moderbolag i Sverige och med verksamhetsdrivande dotterbolag i Kina och USA. Bolagets nya koncernledning utgörs av Jonas Nilsson (VD),...

Impact Coatings Announces New Group Management Team

Impact Coatings announces changes to its management team that reflect the company’s transformation into a group, with parent company in Sweden and operating subsidiaries in China and the USA. The company's new group management team consists of Jonas Nilsson...

Jonas Nilsson tillträder som VD för Impact Coatings

Impact Coatings meddelar att Jonas Nilsson har tillträtt som VD för Impact Coatings idag den 1 oktober 2023. Bolaget berättade i ett pressmeddelande den 16 juni 2023 att Jonas Nilsson utsetts till tillträdande VD. Jonas har lång och relevant bakgrund inom teknik- och...

Jonas Nilsson Assumes Role of Impact Coatings CEO

Impact Coatings announces that Jonas Nilsson has assumed the role of CEO of Impact Coatings today, October 1, 2023. Jonas Nilsson was named as incoming CEO in a press release on June 16, 2023. Jonas has a relevant background in the technology and engineering industry,...

Torbjörn Joelsson slutar som CTO på Impact Coatings

Torbjörn Joelsson har efter 18 år bestämt sig för att lämna Impact Coatings. Han slutar som CTO och medlem av ledningsgruppen, med sista dag den 24:e augusti 2023. Rekrytering av en ny CTO har påbörjats. ”Torbjörn Joelsson har varit en viktig kugge i bygget av Impact...