Impact Coatings tillkännager ny koncernledning

2023-11-09

Impact Coatings meddelar att bolaget gör förändringar i ledningsgruppen, vilka speglar bolagets transformation till en koncern, med moderbolag i Sverige och med verksamhetsdrivande dotterbolag i Kina och USA. Bolagets nya koncernledning utgörs av Jonas Nilsson (VD), Bengt Vernerson (interim CFO), Carina Höglund (COO), Kristian Hillgren (CTO), Yaowen Wang (Regional President China) och Robert Mamazza (Regional President North America). Förändringen träder i kraft omedelbart.

“Jag är mycket nöjd att kunna presentera en ny både spetsig och stabil koncernledning för Impact Coatings. Vi minskar storleken på ledningsgruppen, samtidigt som den utgörs av cheferna för våra operativa verksamheter, inklusive regioncheferna för de primära tillväxtmarknaderna. Att vi fyller COO- och CTO-rollerna, där vi har haft interimlösning och vakans, med mycket motiverade och erfarna permanenta medarbetare, ger långsiktig stabilitet för bolaget”, säger Impact Coatings VD Jonas Nilsson.
 
Carina Höglund tar steget från VP Coating Services till Chief Operating Officer (COO). Carina har teknisk doktorsexamen inom tunnfilmsfysik från Linköpings universitet. Innan hon började på Impact Coatings 2019 ansvarade hon för beläggningsutveckling och uppbyggnad av produktionsenhet för European Spallation Source ERIC (ESS). Carina har sedan 2021 lett bolagets Coatings Services-verksamhet, vilken har mer än fördubblat omsättningen under hennes ledarskap.
 
Kristian Hillgren går in i koncernledningen som Chief Technology Officer (CTO). Kristian har filosofie doktorsexamen i materialkemi från Uppsala universitet och anställdes som teknisk specialist på Impact Coatings 2010. Sedan slutet av 2020 har han varit stationerad i Seoul, Sydkorea, och har som Regional President Korea ansvarat för det gemensamma utvecklingsarbetet inom vätgaslösningar med Hyundai. Kristian kommer under en period att alternera mellan Sverige och Sydkorea.
 
Nya i koncernledningen blir också Yaowen Wang (Regional President China) och Robert Mamazza (Regional President North America).
 
Yaowen Wang är sedan 2022 chef för Impact Coatings dotterbolaget i Kina, som under 2023 har tagit ett nytt Coating Service Center i Shanghai i full drift. Yaowen har en masterexamen inom miljöteknik från Ghents Universitet, Belgien, och mångårig erfarenhet av vätgasbranschen i olika roller inom teknikutveckling, affärsutveckling och försäljning. Han anställdes på Impact Coatings 2019.
 
Robert Mamazza är chef för det nybildade dotterbolaget i USA, där förberedelser för ett Coatings Service Center pågår, med planerad drifttagning första halvåret 2024. Robert har teknisk doktorsexamen inom elektroteknik från University of South Florida och över 20 års industriell erfarenhet inom tunnfilmsområdet. Robert är anställd på Impact Coatings sedan 2021.