Report from the Annual General Meeting of Impact Coatings AB (publ)

The Annual General Meeting (AGM) of shareholders of Impact Coatings AB (publ), which is listed on Nasdaq First North Growth Market, was held today. There were 26 participants representing 36.57% of the total outstanding votes. The presentation given by CEO Torbjörn...

Kommuniké från Impact Coatings AB (publ) årsstämma

Årsstämma har idag hållits i Impact Coatings AB (publ), vars aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. På årsstämman deltog 26 personer representerande 36,57% av det totala röstetalet. Verkställande direktören Torbjörn Sandberg Kanons presentation som...

Kallelse till årsstämma i Impact Coatings AB (publ)

Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org. nr. 556544-5318 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 maj 2023 kl. 14.00 i Spektrum, Fridtunagatan 41 i Linköping. Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda...

Notice of Annual General Meeting in Impact Coatings AB (publ)

The shareholders of Impact Coatings AB (publ), reg. no. 556544-5318 (the ”Company”), are hereby invited to participate in the Annual General Meeting (“AGM”), which will be held on Wednesday, May 24, 2023 at 2:00 p.m. CEST in Spektrum, Fridtunagatan 41 in Linköping....

Kommuniké från Impact Coatings AB (publ) extra bolagsstämma

Impact Coatings AB har idag, den 16 februari 2023, hållit extra bolagsstämma där följande beslut fattades.Ändring av bolagsordningenFör att möjliggöra företrädesemissionen i enlighet med pressmeddelandet som offentliggjordes den 22 december 2022, beslutade stämman om...