Report from Impact Coatings’ AB (publ) Extraordinary General Meeting

Impact Coatings AB (publ) has today, 16 February 2023, held an extraordinary general meeting where the following resolutions were adopted.Amendment of the articles of associationIn order to enable the rights issue in accordance with the press release published on...

Kommuniké från Impact Coatings AB (publ) extra bolagsstämma

Impact Coatings AB har idag, den 16 februari 2023, hållit extra bolagsstämma där följande beslut fattades.Ändring av bolagsordningenFör att möjliggöra företrädesemissionen i enlighet med pressmeddelandet som offentliggjordes den 22 december 2022, beslutade stämman om...

Notice of Extraordinary General Meeting in Impact Coatings AB (publ)

The shareholders of Impact Coatings AB (publ), reg. no. 556544-5318 (the ”Company”), are hereby invited to participate in the Extraordinary General Meeting (“EGM”), which will be held on Thursday, February 16, 2023 at 09.00 a.m. CET at KANTER law firm on...

Kallelse till extra bolagsstämma i Impact Coatings AB (publ)

Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org. nr. 556544-5318 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 februari 2023 klockan 09.00 hos KANTER Advokatbyrå på Engelbrektsgatan 3 i Stockholm. Aktieägare som önskar delta på stämman ska dels vara...

Kommuniké från Impact Coatings AB (publ) årsstämma

Årsstämma har idag hållits i Impact Coatings AB (publ), vars aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. På årsstämman deltog 24 personer representerande 13,65% av det totala röstetalet. Verkställande direktören Torbjörn Sandbergs presentation som hölls vid...