KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

Årsstämma har idag hållits i Impact Coatings AB (publ), vars aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Med anledning av COVID-19-pandemin genomfördes stämman, med stöd av tillfälliga lagregler, genom förhandsröstning (poströstning). 6 personer...

REPORT FROM THE ANNUAL GENERAL MEETING OF IMPACT COATINGS AB (PUBL)

The Annual General Meeting (AGM) of Shareholders of Impact Coatings AB (publ), which is listed on Nasdaq First North Growth Market, was held today. As a result of the COVID-19 pandemic, the meeting was conducted, with the support of temporary statutory rules, by...

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org. nr. 556544-5318 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021.___________________________ Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 kommer stämman att hållas på ett...

KOMMUNIKÉ FRÅN IMPACT COATINGS AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Extra bolagsstämma har idag hållits i Impact Coatings AB (publ), vars aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Med anledning av COVID-19 pandemin genomfördes stämman i enklast tänkbara form, men med bibehållen möjlighet för aktieägarna att utöva sina...