Impact Coatings tillförs cirka 148,2 MSEK i företrädesemissionen

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA VÄRDEPAPPER I IMPACT COATINGS OCH INFORMATIONEN ÄR EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I...

Impact Coatings Announces Preliminary Outcome of the Rights Issue

THE INFORMATION IN THIS PRESS RELEASE IS NEITHER AN OFFER TO ACQUIRE NOR AN OFFER TO SUBSCRIBE FOR ANY SECURITIES IN IMPACT COATINGS AND THE INFORMATION IS NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA,...