Inbjudan till presentation av Impact Coatings bokslutskommuniké 2023

Impact Coatings publicerar sin bokslutskommuniké för 2023 fredagen den 16 februari kl. 08:00. Med anledning av detta bjuder bolaget in till en webcast för investerare, analytiker och media samma dag kl. 10:00. Impact Coatings VD Jonas Nilsson tillsammans med CFO Bengt...

Invitation to Presentation of Impact Coatings’ Year-end Report 2023

Impact Coatings publishes its 2023 Year-end Report on Friday, February 16 at 08:00 a.m. (CET). In reference to this, the company invites investors, analysts and the media to a webcast on the same day at 10:00 a.m. (CET). Impact Coatings’ CEO Jonas Nilsson together...

Kapitalmarknadsuppdatering 2023: Summering

Impact Coatings AB (publ) (“Impact Coatings”) höll idag en kapitalmarknadsuppdatering i Stockholm. Evenemanget livesändes och kan även ses i efterhand. Ledande representanter för bolaget gav sin syn på utvecklingen under året och presenterade åtgärder och initiativ...

Capital Markets Update 2023: Recap

Impact Coatings AB (publ) (“Impact Coatings”) hosted a Capital Markets Update in Stockholm today. The event was live-streamed and can also be viewed afterwards. Leading representatives for the company gave their views on the development during the year to-date and...

Impact Coatings kapitalmarknadsuppdatering 18 september 2023

Impact Coatings bjuder in investerare, analytiker, finansiell media och andra intressenter till en kapitalmarknadsuppdatering den 18 september 2023. Torbjörn Sandberg Kanon (avgående VD) kommer tillsammans med Yaowen Wang (Regional President China), Robert Mamazza...