INVITATION TO IMPACT COATINGS’ STRATEGY PRESENTATION

Impact Coatings invites investors, analysts and media to a presentation of the company’s updated strategy. The presentation will take place via a webcast/conference call on September 26, 2018 at 14:00 CEST.The purpose of the presentation is to provide further details...

IMPACT COATINGS BJUDER IN TILL STRATEGIPRESENTATION

Impact Coatings bjuder in investerare, analytiker och media till en presentation av bolagets uppdaterade strategi. Presentationen äger rum via webcast/telefonkonferens den 26 september 2018 kl 14.00.Syftet med presentationen är att ge mer detaljerad information om...

LÄNK TILL ANALYS OM IMPACT COATINGS FRÅN AKTIESPARARNA

Aktiespararnas analystjänst Analysguiden har publicerat en analys av Impact Coatings. Intresserade kan hitta analysen på: https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/genombrott-runt-hornet.För mer information kontakta:VD Henrik LjungcrantzTel: 070-663 55 80...