IMPACT COATINGS OFFENTLIGGÖR PROSPEKT

Prospektet med anledning av Impact Coatings AB (publ)s (”Impact Coatings” eller ”Bolaget”) tidigare meddelade fullt garanterade företrädesemission har, den 30 november, godkänts av Finansinspektionen.Prospekt, anmälningssedel och annan relevant information finns...

PUBLICERING AV PROSPEKT AVSEENDE IMPACT COATINGS NYEMISSION

Styrelsen för Impact Coatings har utarbetat ett prospekt avseende nyemissionen med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns publicerat på Impact Coatings hemsida,...

Emissionsprospekt 2007

sammanfattning Denna sammanfattning ska ses som en introduktion till prospektet och att varje beslut om att teckna aktier enligt erbjudandet skall baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet. Ansvar kan åläggas Bolagets styrelse för uppgifter som ingår eller...