IMPACT COATINGS OFFENTLIGGÖR PROSPEKT

Prospektet med anledning av Impact Coatings AB (publ)s (”Impact Coatings” eller ”Bolaget”) tidigare meddelade fullt garanterade företrädesemission har, den 30 november, godkänts av Finansinspektionen.Prospekt, anmälningssedel och annan relevant information finns...