Impact Coatings publicerar prospekt i samband med företrädesemissionen

2023-03-03

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA VÄRDEPAPPER I IMPACT COATINGS OCH INFORMATIONEN ÄR EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, JAPAN, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

 

Impact Coatings AB (publ) (”Impact Coatings” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 28 februari 2023 att styrelsen beslutat om en företrädesemission om upp till cirka 148,2 MSEK (”Företrädesemissionen”), med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 16 februari 2023. Impact Coatings har upprättat ett så kallat sekundäremissionsprospekt med anledning av Företrädesemissionen. Prospektet avseende Företrädesemissionen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Impact Coatings hemsida, www.impact-offer.com tillsammans med all annan information relaterad till Företrädesemissionen. Prospektet hålls även tillgängligt på Pareto Securities hemsida, www.paretosec.com, och kommer göras tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 9 mars 2023 till och med den 23 mars 2023.

Rådgivare
Pareto Securities AB (”Pareto”) är Sole Manager och Bookrunner och KANTER Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Pareto Securities i samband med Företrädesemissionen.