Säkerställande av åtkomsträtt


    Viktig information
    Informationen i denna del av Impact Coatings webbplats är begränsad och är inte för distribution, publicering eller spridning, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Ryssland, Vitryssland eller någon annan jurisdiktion där man gör det kan utgöra ett brott mot tillämpliga lagar och förordningar eller kräva registrering eller andra åtgärder utöver de som krävs enligt svensk lag. Du uppmanas att granska följande information och göra följande bekräftelse varje gång du försöker komma åt denna begränsade del av Impact Coatings webbplats. Din bekräftelse måste vara sann och korrekt.