Årsstämma 2021

Datum: Tisdagen den 18 maj, 2021

Mot bakgrund av den extraordinära situation som rådde till följd av covid-19 hölls stämman på ett annat sätt än vanligt. För att minska risken för smittspridning och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomfördes stämman, med stöd av tillfälliga lagregler, genom förhandsröstning (poströstning). Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud ägde inte rum.

Här hittar du alla dokument som rör årsstämman:

Protokoll årsstämma 2021

Kallelse till årsstämma 2021

Formulär för poströstning årsstämma 2021

Fullmakt för ombud 2021

Förslag optionsprogram 2021_2024_1 anställda

Förslag optionsprogram 2021_2024_2 styrelseledamöter

Villkor optionsprogram 2021_2024_1 anställda (Appendix A)

Villkor optionsprogram 2021_2024_2 styrelseledamöter (Appendix A)

Årsredovisning 2020