Vågledarantenner: Impact Coatings och Waveland tecknar hyresavtal gällande produktionslina för Coating Service

2023-11-14

Impact Coatings (China) Co., Ltd. och Waveland Technology Co., Ltd. har tecknat ett hyresavtal gällande en produktionslina för beläggning av vågledarantenner av plast med Impact Coatings silverbaserade beläggningsprocess. Hyresavtalet inkluderar att Impact Coatings etablerar och bemannar en produktionslina vid bolagets Coating Service Center i Shanghai för Wavelands antennproduktion. Den initiala hyresperioden är fem år, med efterföljande möjlighet att förlänga 12 månader i taget. En förskottsbetalning för produktionslinan uppgår till 700 000 CNY (cirka 1 050 000 SEK) och den årliga hyresavgiften, exklusive volymbaserad Coating Services-fakturering, uppgår till 1,6 miljoner CNY (cirka 2,4 miljoner SEK).

För att etablera produktionslinan kommer Impact Coatings att överföra ett beläggningssystem från sitt svenska Coating Service Center till sitt Coating Service Center i Shanghai. Kostnaden för att förbereda och överföra beläggningssystemet täcks av den icke återbetalningsbara förskottsbetalningen. Hela produktionslinan planeras att vara i drift under det första kvartalet 2024.

"Avtalet är betydelsefullt för Impact Coatings eftersom det är den första större kundordern inom metallisering för vågledarantenner, en del av vårt strategiska affärsområde autonoma säkerhetsfunktioner. Vi ser att beläggningslösningar för fordonsantenner har en betydande långsiktig kommersiell potential”, säger Jonas Nilsson, VD för Impact Coatings.

Waveland Technology är en Shanghai-baserad designer och tillverkare av vågledarantenner i plast för Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) och autonom körning och säkerhet. Företaget är nystartat och grundat 2023 av erfarna fordonsindustriexperter.

"Waveland är pionjärer inom vågledarantenner av plast i Asien. Vi är stolta över att leverera beläggningsteknik för Wavelands innovativa lösningar och att bli en långsiktig partner, säger Yaowen Wang, Regional President, Impact Coatings China.
 
"Som nytt teknikbolag dedikerat till design av vågledarantenner tror vi att denna produkt är framtiden för alla radarlösningar, inte bara inom fordonsindustrin. Att ha Impact Coatings som strategisk leverantör tror vi är ett samarbete som kommer att hjälpa oss att vinna fler affärer under de närmaste åren och att hålla vår produktion på en mycket högteknologisk nivå”, säger Dean Xu, CEO för Waveland Technology.