Impact Coatings anläggning i Shanghai certifierad enligt ISO 9001:2015

2023-12-04

Efter fem månaders verksamhet har Impact Coatings nya anläggning i Shanghai – Coating Service Center China – erhållit certifiering enligt ISO 9001:2015, en internationell standard för kvalitetsledningssystem. Att standardisera och strömlinjeforma bolagets verksamheter garanterar kunder samma höga kvalitet oavsett region, en viktig del i bolagets strategi att etablera nya Coating Service Centers globalt.

Impact Coatings fortsätter skala upp Coating Service Center-verksamheten, först i Sverige och Kina och i nästa steg i USA. Regional tillgänglighet är en nyckel för nära samarbeten och korta leveransvägar, inte minst till kunder i den expansiva vätgasindustrin. Bolaget stärker därmed förmågan att möta kunders behov inom bränsleceller och elektrolys på viktiga geografiska marknader.
 
Standardiserade produktionsmetoder och arbetssätt garanterar att ett Coating Service Center erbjuder samma leveranskvalitet som anläggningar med annan geografisk placering. Standardiseringen möjliggör även strömlinjeformad flytt av produktion mellan bolagets Coating Service Centers. Ett steg för att garantera kunder samma höga kvalitet oavsett geografisk placering är att alla verksamheter ska uppnå kraven för ISO 9001:2015.
 
”Vi är stolta att erhålla ISO-certifieringen i Kina efter bara fem månaders löpande produktion. Vi har överfört arbetssätt och erfarenheter från Sverige och även återkopplat med förbättringsförslag, vilket gör att både vi och Sverige nu kan erbjuda ännu högre kvalitet på tjänster till våra kunder. Certifieringen visar också på stort engagemang och professionalism hos vår lokala personal i Shanghai”, säger Yaowen Wang, Regional President, Kina.
 
Parallellt fortsätter planeringen av Impact Coatings nya Coating Service Center i Upstate New York, USA. När anläggningen tas i drift ska produktionen vara utformad efter samma krav som i Sverige och i Kina.
 
Impact Coatings svenska verksamhet är sedan tidigare certifierad enligt ISO 9001:2015.