Mediakit

Logotyp

Primär logotyp

.PNG, .EPS

CFO Bengt Vernerson

Sekundär logotyp

.PNG, .EPS

Porträtt

Torbjörn Sandberg

CEO

CFO Bengt Vernerson

Bengt Vernerson

Acting CFO

Peter Högfeldt

Director IR

Anette Therén

VP Marketing & Communications

Verksamhet

INLINECOATER IC500

INLINECOATER IC2000 PVD Coating system

INLINECOATER IC2000

CFO Bengt Vernerson

Coating Services

PVD-belagd metallplatta

Produktblad och folders

Letar du efter information om företaget, våra beläggningar eller våra systemlösningar? Hitta våra senaste produktblad och folders i sektionen Downloads i nyhetsrummet.

Boiler Plate

Svenska

Impact Coatings erbjuder kundfokuserade beläggningstjänster, hållbar beläggningsteknik och flexibla beläggningssystem med fokus på vätgaslösningar, autonoma säkerhetsfunktioner och skräddarsydda beläggningslösningar för specialiserade applikationer. Företaget använder vakuumbaserade beläggningsmetoder – rena och hållbara processer för att applicera tunna lager av metaller eller keramiska beläggningar som förbättrar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings marknadsför beläggningssystem under varumärket INLINECOATER™ och beläggningsmaterial under varumärket MAXPHASE™. Bolagets tjänstemodeller och system är flexibla och skalbara för att matcha de snabbväxande marknader som bolaget verkar inom. Impact Coatings aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (Nasdaq Nordic). Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

English

Impact Coatings offers customer-focused coating services, clean coating technologies, and flexible coating systems with focus on hydrogen solutions, autonomous safety functions, and tailored coating solutions for high-end applications. The company utilizes vacuum deposition methods – sustainable processes to apply thin layers of metal or ceramic coatings that improve performance and durability. Impact Coatings markets coating equipment under the trademark INLINECOATER™ and coating materials under the trademark MAXPHASE™. The company’s service models and systems are flexible and scalable to fit the fast-paced markets the company operates within. The Impact Coatings share is listed on Nasdaq First North Growth Market (Nasdaq Nordic). The company’s Certified Adviser is Redeye AB.