TORBJÖRN SANDBERG UTSEDD TILL VD, ROSINA GARTZ UTSEDD TILL INTERIM EKONOMICHEF

2018-10-05

Styrelsen i Impact Coatings AB (publ) har utsett Torbjörn Sandberg till bolagets VD, med tillträde idag. Bolaget har vidare utsett Rosina Gartz till interim ekonomichef från och med den 22 oktober. Hon ersätter Anders Nilsson som går i pension.

Torbjörn Sandberg har varit tillförordnad VD sedan den 28 maj 2018. Han har en bakgrund som VD i noterade och onoterade bolag såsom Sensys Gatso Group AB (publ), Birdstep Technology ASA (publ), Netadmin Systems och ServiceFactory.

“Jag är glad och hedrad att ha utsetts som VD och ser fram emot att arbeta tillsammans med bolagets kompetenta team för att realisera Impact Coatings långsiktiga potential,” säger Torbjörn Sandberg.

“Torbjörn Sandberg har under de senaste fyra månaderna skapat förtroende och kredibilitet hos Impact Coatings anställda, kunder och styrelse. Han har med klarhet och ödmjukhet hjälpt Impact Coatings att definiera en ny affärsstrategi och har den operativa kompetensen att kunna förverkliga den,” säger Mark Shay, styrelseordförande.

Rosina Gartz har mer än 20 års erfarenhet av ekonomistyrning och industriell verksamhet i bolag som Assa Abloy, Svenska Cellulosa (SCA), NASDAQ, Hilding Anders International och Ovako Group.

“Rosina Gartz har relevant erfarenhet och ledarförmågor inom ekonomisk styrning från ett flertal industrisegment, med ett tydligt fokus på produktionsbolag. Hon tillför Impact Coatings en entreprenöriell energi, som kommer att bidra till våra framsteg mot att bli ett mid cap-noterat industriellt bolag. Vi tackar Anders Nilsson för hans värdefulla insatser för Impact Coatings sedan han tillträdde i juni 2017, och önskar honom all lycka i framtiden,” säger Torbjörn Sandberg.

För mer information kontakta:

Torbjörn Sandberg
VD
Tel: +46 76 843 43 76 eller e-mail: torbjorn.sandberg@impactcoatings.se

Mark H. Shay, CFA
Styrelseordförande
Tel: +46 765 96 62 38 eller e-mail: mark@accendofund.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2018, kl. 08:00 CEST.

——————————————————————————