OPTIONSPROGRAM FÖR ANSTÄLLDA AVSLUTAT

2021-08-30

Som beskrevs i Impact Coatings delårsrapport för det andra kvartalet 2021 beslutade styrelsen att förlänga teckningstiden för det av årsstämman beslutade optionsprogrammet för anställda 2021/2024 i enlighet med villkoren. Programmet var öppet vid publiceringen av delårsrapporten den 20 augusti 2021. Teckningslikvid till ett belopp av 118 000 SEK redovisades i bokslutet för det andra kvartalet 2021. Optionsprogrammet avslutades den 27 augusti 2021. Ytterligare intäkter från teckningsoptioner till ett belopp av 107 600 SEK erhölls under perioden 1 juli – 27 augusti 2021.