ÖKAT FOKUS PÅ BRÄNSLECELLER – HENRIK LJUNGCRANTZ NY VD FÖR IMPACT COATINGS

2017-01-27

Linköpingsföretaget Impact Coatings fokuserar på marknadssegmentet bränsleceller för fordonsindustrin. Med anledning av den nya affärsstrategin har nuvarande VD och styrelsen beslutat att förändra bolagsledningen.

Göran Felldin lämnar på egen begäran VD-posten i samband med att resultatet för 2016 presenteras i februari. Till ny VD utser styrelsen Henrik Ljungcrantz som idag är CTO och i stor utsträckning drivkraften bakom Impact Coatings satsning på bränslecellsteknik. 

När Göran anställdes som VD för ett år sedan bestod Impact Coatings av två jämnstora divisioner med de båda grundarna som operativa chefer. Det tydliga affärsfokuset mot bränsleceller för fordonssektorn, och det faktum att Impact Coatings numera är konsoliderat, har medfört att VD-rollen förändrats och ledningsbytet blir naturligt.

”Henrik är en av grundarna av Impact Coatings och hans VD-roll kommer vara starkt försäljningsinriktad. Den nya positionen kommer också stärka hans tyngd i kommande affärsförhandlingar i t.ex. Kina” säger styrelseordförande Lars-Erik Nordell.

Lars-Erik fortsätter, ”Göran har varit viktig för bolagets nya framtoning. Förutom genomförande av omorganisationen har han lagt grunden för bolagets framtida varumärkesposition.”

Göran Felldin kvarstår i bolaget under en övergångsperiod bland annat för att slutföra arbetet med bolagets nya marknadsstrategi.

För mer information kontakta:

Lars-Erik Nordell, Styrelsens ordförande, Telefon: 0705-640655, E-mail: Lars-Erik.Nordell@Nordellpartner.se.

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr. 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27:e januari 2017 kl. 09:30 CET.

——————————————————-