Mobiltelefontillverkare godkänner dekorativa beläggningar producerade i system från Impact Coatings.

2010-02-04

Beläggningar producerade i de två InlineCoater 500 som levererats till en kunds fabrik i Kina, har godkänts av slutkunden, en ledande mobiltelefontillverkare. Beläggningarna tillhör de för närvarande mest efterfrågade för dekorativa ändamål. Den ena betraktas som mycket svår och endast två leverantörer har hittills klarat testerna.

”Nyss hemkommen från en rundresa till ett antal kunder i Kina, kan jag rapportera om ett stort intresse för vår teknik”, säger Impact Coatings VD Henrik Ljungcrantz. ”Vi räknar med att godkännandet ökar vår kunds kapacitetsbehov, vilket skulle innebära ytterligare systemleveranser för oss. Detta förstärks av en stark återhämtning inom mobilindustrin. De två maskinerna körs nu för fullt och kunden står fast vid sin ambition att ha minst 20 InlineCoaters i drift”. Både den aktuella producenten och slutkunden betraktar Impact Coatings system som det moderna framtidsalternativet. Genom godkännandet för den svåra beläggningen, stärks uppfattningen att InlineCoatern har fördelar även för framtida beläggningar, vilka förväntas bli än mer komplexa.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.