IMPACT COATINGS TECKNAR AVTAL MED MOBILTELEFONTILLVERKARE OM MAXFAS

2009-09-03

Impact Coatings, som är noterade på First North, har tecknat avtal med en ledande tillverkare av mobiltelefoner samt en av deras tillverkare av elektriska kontakter.

Avtalet omfattar anpassning och industrialisering av det nya ytbeläggningsmaterialet Maxfas. Målet är att ersätta guldplätering på en större del av de elektriska kontakterna i mobiltelefonerna med den miljövänligare och stryktåligare ytbeläggningen.

Detta kommer i så fall att innebära att flera miljarder kontakter skall beläggas per år. Avsikten är att detta skall ske genom att Impact Coatings levererar utrustning och förbrukningsvaror för till de fabriker som tillverkar kontakterna.

Avtalet reglerar parternas uppgifter och åtaganden i samband med att Maxfas anpassas till kundens produkter och att tillverkningsprocessen industrialiseras. Avtalet garanterar inga produktionsvolymer men kunden uttrycker i avtalet en intention att införa Maxfas i sina mobiltelefoner under förutsättning att tekniska och ekonomiska specifikationer uppnås. ”Samarbetet med kunden har pågått en längre tid och testresultaten har hittills varit mycket lovande. Att man nu tecknar avtal om det fortsatta samarbetet är därför en stark indikation på att vi närmar oss ett kommersiellt genombrott. Ett sådant skulle i förlängningen kunna omfatta leverans av beläggningssystem och förbrukningsmaterial för bortåt 1 miljard kronor för att täcka de aktuella applikationerna” säger Impact Coatings VD Henrik Ljungcrantz För mer information, kontakta Impact Coatings VD Henrik Ljungcrantz på 013-359951 eller 070 6635580 alternativt henrik@impactcoatings.se


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.