IMPACT COATINGS TECKNAR AGENTAVTAL I KINA

2010-04-01

Impact Coatings har tecknat ett icke exklusivt agentavtal med Ekpac Taiwan Limited. Avtalet avser försäljning av det nyutvecklade beläggningssystemet PlastiCoaterTM i Kina och Taiwan.

Metallisering av plast är ett behov som återfinns hos flera tusen plastformsprutare över hela världen. För att bearbeta dessa avser Impact Coatings att bygga upp ett nätverk av lokalt förankrade agenter. Tack vare produktens enkelhet är det också fullt möjligt att sälja och installera produkten utan omfattande PVD-kompetens. Ekpac är sedan 2007 Impact Coatings servicepartner i Asien. Eftersom Ekpac har andra agenturer inom plastområdet var det naturligt att välja Ekpac även som marknadspartner. Samarbetet är icke exklusivt och ger Impact Coatings möjlighet att parallellt jobba med andra aktörer med annan profil. Ekpac har 6 regionkontor i Kina/Taiwan och har med sina ca 300 anställda en god marknadstäckning. Företaget har sina rötter som svenskt handelshus redan på 1600-talet och har varit etablerade i Kina sedan 1910. Läs mer på www.ekpac.com. Regionen Kina/Taiwan är en av de största marknaderna för PlastiCoatern i världen. Här finns ett växande kapacitetsbehov och en stark efterfrågan på lösningar som höjer kostnadseffektiviteten och kortar ledtiderna. Målgruppen omfattar såväl internationella företags produktionsenheter i dessa länder, samt inhemska företag. Impact Coatings erbjudande till formsprutare att själva ombesörja metallisering integrerat i sitt produktionsflöde har mottagits med stort intresse. PlastiCoatern bygger på samma patent som InlineCoatern men är i övrigt förenklad för att vara kostnadseffektiv, maximalt produktiv, enkel att drifta samt möjlig att flyttas dit behovet för tillfället finns. ”När vi nu går på offensiven internationellt behöver vi snabbt expandera vår marknadsnärvaro. Agentavtalet med Ekpac är ett viktigt första steg. Avsikten är att komplettera med ytterligare agenter på för att snabbt nå en hög global marknadstäckning.” säger Henrik Ljungcrantz vd på Impact Coatings.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.