IMPACT COATINGS PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2019

2020-04-16

Impact Coatings årsredovisning för 2019 bifogas, samt återfinns på bolagets hemsida under www.impactcoatings.com/finansiella-rapporter-arkiv/.
 

För mer information kontakta:

Torbjörn Sandberg, VD
Tel: 0768-43 43 76

Marie Dhayer Teikmans, CFO
Tel: 070-812 71 96

E-mail: investors@impactcoatings.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 april 2020, kl. 10:00 CEST.

——————————————————–