IMPACT COATINGS NYANSTÄLLER

2017-02-09

Den ökande efterfrågan och orderingången under Q4 har gjort att Impact Coatings har en historiskt hög orderstock. Bolaget kommer därför omgående att anställa ett flertal nya medarbetare.

Linköpingsföretaget Impact Coatings, världsledande på vakuumbeläggningar för bränsleceller, bilreflektorer och elektriska kontakter, ser en stor ökad efterfrågan på sina beläggningssystem. Bolaget har aldrig tidigare haft en större orderstock. Den överstiger 10 beläggningssystem, varav 7 ska levereras i år.

Intresset från den europeiska och den asiatiska marknaden ökar starkt. Det är kombinationen av miljövänlig, kompakt och kostnadseffektiv produktionsteknologi för vakuumbeläggningar, så kallad PVD, som efterfrågas. Samtidigt ökar behovet av beläggningssystem till bränslecellsplattor snabbare än planerat.

Impact Coatings kompletterar och förstärker därför sin organisation och söker nya medarbetare:

  • Maskinbyggare/servicetekniker
  • Processutvecklingsingenjör
  • Engineering Manager (ansvarig för utveckling av beläggningsmaskiner)
  • Konstruktörer
  • Processoperatörer/underhållstekniker
  • Internationell säljare mot bilindustrin
  • Strategisk inköps/logistikansvarig
  • After Sales-chef
  • Ansvarig för externa partners
  • Erfaren projektledare

Mer information om tjänsterna återfinns på www.impactcoatings.com.

För mer information kontakta:

Henrik Ljungcrantz (tillträdande CEO), Telefon: 013-35 99 51, E-mail: henrik.ljungcrantz@impactcoatings.se.
Peter Högfeldt (COO), Telefon 013-35 95 01, E-mail: peter.hogfeldt@impactcoatings.se.

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr. 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9:e februari 2017 kl. 09:00 CET.

——————————————————————