IMPACT COATINGS MED PARTNERS STARTAR EUREKA-PROJEKT

2008-08-20

Ett konsortium har bildats i syfte att utveckla en förbättrad kontakt för släpvagnskopplingar till personbilar. Den nya superbeläggningen Maxfas utgör en viktig del i den nya produkten. Projektet har erhållit Eureka-status och finansiellt stöd tack vare sin innovationshöjd och kommersiella bärkraft.

Konsortiet inkluderar Volvo Cars, Adcontact, Mecdon samt deltagare från Norge, Tjeckien och Schweiz.

I och med dagens kick-off startar projektet officiellt, men förarbetet har pågått en längre tid. Impact Coatings roll är att förse kontaktdonets kontaktstift med en yta som inte korroderar och inte slits. Samtidigt skall kontakttrycket kunna sänkas så att i- och urkopplingen underlättas, vilket i sin tur medför att resten av kontaktdonet kan förenklas.

Maxfas erbjuder dessa egenskaper och Impact Coatings erhåller därför ett finansiellt stöd på 1,3 mkr för att ta fram en industriell lösning som möter bilindustrins hårda specifikationer.

Potentialen för Impact Coatings bedöms initialt utgöras av ett till två beläggningssystem av typen ReelCoater för att klara de ingående partnernas behov . Den globala marknaden är emellertid avsevärt större. Samtidigt finns ca 2000 kontakter i varje personbil och släpvagnskontakten utgör en av de som utsätts för den allra svåraste miljön. En beläggningslösning som klarar dessa tuffa krav kan därför initiera ytterliga fordonsapplikationer för Impact Coatings.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.