IMPACT COATINGS AB TECKNAR AVTAL OM LEVERANS AV BELÄGGNINGSSYSTEM TILL DANMARK

2006-02-13

Impact Coatings AB, noterat på Nya Marknaden, har tecknat avtal med det danska företaget SP-Group A/S. Samarbetet innebär bl a att ett beläggningssystem av typen InlineCoater™ skall tas i drift i Danmark när en viss volym byggts upp. Under uppbyggnaden medför samarbetet en ökad nyttjandegrad av Impact Coatings kapacitet i Linköping samt ett förbättrat erbjudande även till svenska kunder. Parterna har också avtalat ett omfattande marknadssamarbete kring ytbehandling av plast. SP-Group erbjuder sedan tidigare avancerad, s.k.UV-lackering av plast. Genom att kombinera UV-lack och vakuummetallisering kan ett miljöriktigt alternativ till våtkemisk plätering erbjudas. SP-Group är Danmarks största underleverantör av formsprutade plastdetaljer och satsar på kunder med höga tekniska krav. Bland kunderna återfinns stora delar av den danska industrieliten och även stora utomnordiska kunder. Ytbehandling utgör en allt viktigare vidareförädling av plastkomponenterna och Impacts Coatings teknik gör det möjligt för SP-Group att exploatera denna efterfrågan. Ytbehandlingsverksamheten kommer att koncentreras till SP-Groups dotterbolag Accoat A/S i Helsingör. ”SP-Group är med sin starka ställning i Danmark och betydelsefulla kundbas den perfekta partnern. På kortast möjliga avstånd kan vi bygga upp ett samarbete som kan multipliceras till många andra platser” säger Torsten Rosell på Impact Coatings. FAKTA Vakuummetallisering av plast Plastdetaljer med metalliska ytor blir allt vanligare för t ex konsumentelektronik och fordon. Metalliseringen sker dels av dekorativa skäl men även för att skapa plastdetaljer med metalliska egenskaper. S.k. ”metal replacement” är idag en mycket stark trend inom plastindustrin. Metalliseringen kan ske på två olika sätt. Det traditionella är med våtkemisk plätering, där metallen påförs genom doppning i ett antal olika bad. Tekniken begränsas till ett fåtal enklare plastsorter och medför en i vissa sammanhang oacceptabel miljöbelastning. Impact Coatings och SP-Group har utvecklat en gemensam lösning som bygger på en kombination av en mycket hård lack, som därefter metalliseras i vakuum. Beläggningssystemet InlineCoater™ erbjuder en mycket hög produktivitet för denna typ av objekt och en mångfald av olika beläggningsmaterial och färger kan erbjudas. Hos Accoat kommer lackeringen och metalliseringen att integreras till en högeffektiv enhet med hög automatiseringsgrad. UV-lackering Accoats lackering är av UV-härdande typ, vilket innebär att den applicerade lacken härdas på några sekunder genom att exponeras för ultraviolett ljus. Resultatet blir en mycket hård yta som t ex används för att skydda displayer på mobiltelefoner från repning. Lacken ”spacklar” också mindre defekter i ytan som blir högblank. Den höga hårdheten ger en mycket bra bärighet för en efterföljande metallisering, som därför kan göras mycket tunn. Impact Coatings position som leverantör till svensk plastindustri förstärks betydligt genom att man i och med avtalet också blivit svensk representant för Accoats UV-lackering. SP-Group A/S SP-Group är noterad på Köpenhamns aktiebörs och omsatte 2004 motsvarande 870 mkr med 850 anställda. Gruppen består av en sammanslagning av Danmarks största underleverantörer av plastprodukter och har tillverkning på ett 10-tal platser i Danmark samt i Kina och Polen. Bolagets inriktning är kvalificerade produkter för kunder med höga krav på funktion och kvalitét. Därför är olika former av vidareförädling en viktig del av erbjudandet. Impact Coatings AB Impact Coatings är noterade på Nya Marknaden och levererar beläggningssystem, ytbehandlingstjänster och processer för tunnfilmsytbeläggning. Verksamhetsområden är dekorativ-funktionell metallisering, nötningsbeständiga beläggningar samt beläggningar för elektriska kontakter. Det sistnämnda sker med det nyutvecklade skiktet Maxfas, som kan ersätta guld på elektriska kontaktytor. Bolagets beläggningssystem InlineCoater™ möjliggör kostnadseffektiv massproduktion av dessa ytbeläggningar. För mer information, kontakta Torsten Rosell, tel 013-359952 eller 0705-126109


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.