Impact Coatings AB, noterade på First North: Förhandlingar om Impact Coatings förvärv av Magu Automation avbryts.

2007-01-26

Parternas genomgång av förutsättningarna för en fusion har resulterat i att planerna på förvärvet avbrutits. Istället avser parterna att samarbeta såväl marknadsmässigt som för utveckling av gemensamma tekniska lösningar.

Att kombinera spraylackering och metallisering har visat sig kräva mer utveckling än planerat. I det kortsiktiga perspektivet har därför Impact Coatings prioriterat ner sådana applikationer.

”Att genomföra ett för oss stort förvärv inom ett område som inte har absolut högsta prioritet riskerar att leda till ett felaktigt utnyttjande av vår begränsade managementkapacitet” säger Torsten Rosell, Impact Coatings styrelseordförande.

För mer information, kontakta Torsten Rosell 013-359952 eller 0705-126109.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.