DELÅRSRAPPORT FÖRSTA HALVÅRET 2005

2005-08-03

Impact Coatings AB

• Omsättningen uppgick till 1.970 tkr (2.137) • Resultatet efter skatt blev - 818 tkr (-81) • Kassaflödet för perioden uppgick till -3.264 tkr (-691) • Soliditeten vid periodens uppgång uppgick till 69,8% (11,8) • Viktigt Maxfas-uppdrag har inletts. För mer information, kontakta Henrik Ljungcrantz, tel 013-103780 alt 0706-635580


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.