BELÄGGNINGSSYSTEM FRÅN IMPACT COATINGS LEVERANSGODKÄNNS

2016-01-22

Den tyska PVD-beläggningsleverantören Europ Coating, som i maj beställde en InlineCoater 500, har godkänt maskinen för leverans. Godkännandet inkluderar även den mycket omfattande processutveckling som maskinen använts för sedan den färdigställts. Vidare gäller processgodkännandet även för den andra InlineCoater 500 som beställdes i oktober.

Europ Coating är en av Europas främsta leverantörer av dekorativa PVD-beläggningar. I maj 2015 beställdes en InlineCoater 500 i syfte att komplettera utbudet med mer avancerade beläggningar som befintliga system ej klarar av, samt att höja och effektivisera kapaciteten.

Beställningen inkluderade även utveckling av ett antal beläggningsprocesser, vilka efterfrågats av en specifik kund. Detta arbete har i huvudsak genomförts i den maskin som byggts åt Europ Coating efter dess färdigställande.

Godkännandet innebär att de aktuella beläggningarna genomgått ett omfattande testprogram med högt ställda krav avseende estetiska och tekniska prestanda. Godkännandet har även omfattat krav avseende produktivitet och driftsstabilitet.

I samband med processgodkännandet genomfördes också ett godkännande avseende själva maskinen, vilken kommer att installeras och tas i drift under nästkommande två veckor.

Processgodkännandet omfattar även processerna för en andra InlineCoater 500, som beställdes i oktober 2015 av en annan kund. Den maskinen är under byggnation och beräknas vara klar för leverans i mars.

”Arbetet har varit mycket utmanande, men resultatet innebär att vi nu flyttat fram våra positioner vad gäller dekorativa PVD-beläggningar betydligt. I och med de frigjorda resurserna kan vi nu påbörja andra affärsprojekt.”, säger Torsten Rosell, Divisionschef för Impact Coatings Systems.  


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.