AVSLUTAT PROGRAM FÖR TECKNINGSOPTIONER FRÅN 2017

2020-06-22

På årsstämman den 19 maj 2017 godkändes ett program för teckningsoptioner för bolagets personal vars teckningsperiod slutade den 20 juni 2020. Totalt utfärdades 454 000 teckningsoptioner.

I enlighet med villkoren för programmet blev det slutligt justerade teckningspriset 27,40 SEK per aktie och konverteringsgraden sattes till 1,022 nya aktier per tecknings-option. Parameterjusteringarna var ett resultat av den företrädesemissionen som tillkännagavs den 31 oktober 2017.

Inga nya aktier tecknades genom programmet för teckningsoptioner.

För mer information kontakta:

Marie Dhayer Teikmans, CFO
+46 708 12 71 96

E-mail: investors@impactcoatings.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juni 2020 kl. 15:30 CEST.

———————————————————