ÅRSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

2016-04-15

Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 maj 2016 kl. 13.00. Hur anmälan sker samt dagordning framgår av bifogad kallelse.

För mer information kontakta VD Göran Felldin, tel. 0708-35 91 40 eller e-mail goran.felldin@impactcoatings.se.

————————————————————–


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.