ÅRSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) GENOMFÖRD

2006-05-04

Årsstämma har idag hållits i Impact Coatings AB, noterat på Nya Marknaden. På årsstämman beslutades: • Att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning • Att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag medförande att ett ansamlat resultat om 31 099 kr balanseras i ny räkning • Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör • Att fastställa ett arvode uppgående till 200 000 kr för styrelsen fram till tiden för nästa årsstämma. • Att välja Göran Holmgren (nyval), Göran Felldin (nyval) och Torsten Rosell (omval) till styrelsens ledamöter. För frågor kontakta Torsten Rosell, tel 013-359952 alt. 0705-126109


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.