Bolagsstyrning

Styrelse

Mark H. Shay, CFA

Mark H. Shay, CFA

Ordförande sedan 2018

Mer information

Född 1972
Utbildning: MBA, M.I.T. Sloan School of Management (USA); BSc, MSc, Electrical Engineering, Northwestern University (USA); Chartered Financial Analyst (CFA).
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Modelon AB (publ) och Accendo Capital Managers SARL. CEO, MHS Capital.
Tidigare: Senior Equity Analyst, Coghill Capital Management; Manager, Accenture.
Innehav i Bolaget: 275 000 aktier (egna/relaterade), 30 073 534 aktier (Accendo Capital).
Oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen, beroende i förhållande till större aktieägare.

Christian Sahlén

Christian Sahlén

Styrelseledamot sedan 2016

Mer information

Född: 1965
Utbildning:
Executive Management Program, Autoliv; BSc, Telecommunications, NOKIA Engineering School (Sverige/Finland).
Andra uppdrag: Styrelseledamot och CEO, ACTIA Nordic AB och ACTIA EMS Sweden AB; styrelseledamot i Dataton AB, FKG (Fordonskomponentgruppen) och Linköping Science Park.
Tidigare: VP, ACTIA Nordic AB; Business Director, Autoliv Electronics; VP Sales & Marketing, NIRA Dynamics AB; Area Manager SE Asia, Kreatel Communications AB; Account Manager, Autoliv Electronics.
Innehav i Bolaget: 30 593 aktier (egna/relaterade).
Oberoende i förhållande till företaget, företagsledningen och större aktieägare.

Sukhwan Yun

Sukhwan Yun

Styrelseledamot sedan 2019

Mer information

Född: 1983
Utbildning:
PhD, BSc, Chemical Engineering, Illinois Institute of Technology,Chicago (USA).
Andra uppdrag:  Head of Operation CRADLE Berlin, Hyundai Motor Company, Sydkorea; Styrelseledamot i Pajarito Powder LLC, USA.
Tidigare: Styrelseledamot i Hyliym Industries, Mesh Korea, UBATT, KST Mobility, Sydkorea; Senior Research Engineer, Hyundai Fuel Cell Research Lab.
Innehav i Bolaget: 0 aktier (egna/ relaterade). 5 400 000 aktier (Hyundai Motor Company).
Oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen, beroende i förhållande till större aktieägare.

Per Wassén

Per Wassén

Styrelseledamot sedan 2020

Mer information

Född: 1961
Utbildning: MSc, Teknisk fysik, Chalmers tekniska högskola (Göteborg); BSc, Business Administration and Economics , Handelshögskolan, Göteborgs universitet.
Andra uppdrag: Styrelseordförande i ES Energy Save Holding AB; styrelseledamot i GU Venture AB; medlem av Kungliga Ingenjörvetenskapsakademin.
Tidigare: Styrelseordförande & VD, PowerCell Sweden AB; Investment Director, Volvo Group Venture Capital; Vice President Corporate Strategy and Business Development, AB Volvo.
Innehav i Bolaget: 30 000 aktier (egna/relaterde).
Oberoende i förhållande till företaget, företagsledningen och större aktieägare.

Revisor

Revisor väljs av årsstämman och granskar bolagets räkenskaper och förvaltning på uppdrag av stämman. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) utsågs till bolagets revisionsbyrå vid den senaste årsstämman. Huvudansvarig revisor är Johan Palmgren, auktoriserad revisor anställd på PwC.

Koncernledning

Jonas Nilsson, VD

Jonas Nilsson, VD

Nuvarande position sedan 2023, anställd 2023

More information

Född: 1972
Utbildning: Teknisk fysik och elektroteknik, Linköpings universitet.
Andra uppdrag: Styrelseordförande, Börslycke Gård AB; styrelseledamot, Entiros AB.
Tidigare: Investment Manager, LiU Invest; styrelseordförande, n-ink AB och Polar Light Technologies AB; styrelseledamot, HPViCo AB; VD och senare styrelseordförande, SweGaN AB; VD, SP Devices AB; R&D Director, Kreatel Communications AB.
Innehav i bolaget: 300 000 aktier (egna/relaterade).

Bengt Vernerson, CFO (Interim)

Bengt Vernerson, CFO (Interim)

Nuvarande position sedan 2023

Mer information

Född: 1961
Utbildning: MSc, Business Administration, Lunds universitet.
Tidigare: Lång erfarenhet av verksamhetsstyrning av internationella bolag och koncerner med egen produktion, såsom Interim CFO FläktGroup Sweden AB, Interim CFO Prisjakt Group, Interim CFO Abstracta AB & Lammhults Möbel AB, VP Group Business Control Höganäs Group, CFO Formica Northern Europe, CFO Acrimo Group.
Innehav i Bolaget: 0 aktier (egna/relaterade).

Carina Höglund, COO

Carina Höglund, COO

Nuvarande position sedan 2023, anställd 2019

Mer information

Född: 1981
Utbildning: PhD, Tunnfilmsfysik, MSc, Teknisk fysik, Linköpings universitet.
Tidigare: Ansvarig för beläggningsutveckling och uppbyggnad av produktionsenhet
för European Spallation Source ERIC. Senior teknikexpert på Impact Coatings sedan 2019
med fokus på kundkrav och kvalitet i beläggningsproduktion.
Innehav i Bolaget: 3 067 aktier (egna/relaterade).

Kristian Hillgren, CTO

Kristian Hillgren, CTO

Nuvarande position sedan 2023, Anställd 2010

More information

Född: 1984
Utbildning: PhD, Materialkemi, Uppsala universitet, MSc, Teknisk biologi, Linköpings universitet.
Tidigare: Kristian anställdes som teknisk specialist på Impact Coatings 2010. Sedan slutet av 2020 har han varit stationerad i Seoul, Sydkorea, och har som Regional President Korea ansvarat för det gemensamma utvecklingsarbetet inom vätgaslösningar med Hyundai.
Innehav i Bolaget: 2 932 aktier (egna/relaterade).

Yaowen Wang, Regional President China

Yaowen Wang, Regional President China

Nuvarande position sedan 2019, Anställd 2019

More information

Född: 1989
Utbildning:
MSc, Environmental Engineering, Ghent University, Belgien.
Tidigare: Mångårig erfarenhet av vätgasbranschen i olika roller inom teknikutveckling, affärsutveckling och försäljning.
Innehav i bolaget: 12 803 aktier (egna/relaterade).

Robert Mamazza, Regional President North America

Robert Mamazza, Regional President North America

Nuvarande position sedan 2021, anställd 2021

More information

Född: 1970
Utbildning:
PhD, Electrical Engineering, University of South Florida, USA.
Tidigare: Bred bakgrund inom utrustningsindustri för tunnfilmsbeläggning, inom förnybar energi, halvledare, MEMS, LED och en mängd olika närliggande teknologier. CEO, MtronPTI, USA; CTO, Evatec Advanced Technologies AG, Schweiz; CTO, Head of Research and Development, och Head of Engineering, Oerlikon Advanced Technologies, Schweiz.
Innehav i bolaget: 4 627 aktier (egna/relaterade).

Bolagsordning

Bolagsordningen är det dokument som anger de centrala reglerna för Impact Coatings AB som aktiebolag och ger detaljer om hur bolaget ska skötas. Ändringar i bolagsordningen beslutas av aktieägarna på en bolagsstämma.

Bolagsordning

Fastställd vid extra bolagsstämma den 16 februari 2023.

Prospekt

Disclaimer

Access to this information is limited to persons resident and physically present in Sweden and to authorized persons who are resident and physically present in other jurisdictions outside Canada, Japan, Australia, Japan, New Zealand, Singapore, South Africa, Switzerland, United States of America.

Företrädesemission 2023

Prospekt

Företrädes- och nyemission 2017

Prospekt