Bolagsstyrning

Styrelse

Mark H. Shay, CFA

Mark H. Shay, CFA

Ordförande sedan 2018

Mer information

Född 1972.
Utbildning: MBA, M.I.T. Sloan School of Management (USA); BSc, MSc, Electrical Engineering, Northwestern University (USA); Chartered Financial Analyst (CFA).
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Modelon AB (publ) och Accendo Capital Managers SARL. CEO, MHS Capital.
Tidigare: Senior Equity Analyst, Coghill Capital Management; Manager, Accenture.
Innehav i Bolaget: 150 000 aktier (egna/relaterade), 7 069 265 aktier (Accendo Capital).
Oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen, beroende i förhållande till större aktieägare.

Christian Sahlén

Christian Sahlén

Styrelseledamot sedan 2016

Mer information

Utbildning: Executive Management Program, Autoliv; BSc, Telecommunications, NOKIA Engineering School (Sverige/Finland).
Andra uppdrag: CEO, ACTIA Nordic AB; CEO, ACTIA EMS Sweden AB. Tidigare VP, ACTIA Nordic AB; Business Director, Autoliv Electronics; VP Sales & Marketing, NIRA Dynamics AB; Area Manager SE Asia, Kreatel Communications AB; Account Manager, Autoliv Electronics.
Innehav i Bolaget: 0 aktier.
Oberoende i förhållande till företaget,företagsledningen och större aktieägare.

Sukhwan Yun

Sukhwan Yun

Styrelseledamot sedan 2019

Mer information

Född: 1983
Utbildning:
PhD, BSc, Chemical Engineering, Illinois Institute of Technology,Chicago (USA).
Andra uppdrag:  Senior Manager of Corporate Venture Capital (CVC) Team, Hyundai Motor Company.
Tidigare: Senior Research Engineer, Hyundai Fuel Cell Research Lab.
Innehav i Bolaget: 0 aktier (egna/ relaterade). 5 400 000 aktier (Hyundai Motor Company).
Oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen, beroende i förhållande till större aktieägare.

Göran Malm

Göran Malm

Styrelseledamot sedan 2020

Mer information

Född: 1947
Utbildning: BBA, Economics & Law, Gothenburg School of Business, Economics & Law.
Andra uppdrag: Styrelseordförande i SourceByNet, Go-Vin Capital, Singapore, och Boathouse, Cayman/ Hong Kong; styrelseledamot i ELife, Japan; Director i Icon Ventures Asia,Cayman/Hong Kong.
Tidigare: Styrelseordförande i Arcam Sweden; styrelseledamot i Samsung Electronics Co. Ltd., Korea; styrelseledamot i Micronic Laser Systems, Envac och Cellmark, Sverige; och styrelseledamot i Keppel T&T, Dornier Medtech and Celestix, Singapore. Ledningsuppdrag såsom SVP DellComputer Asia; SVP General Electric Asia Pacific; Styrelseordförande och CEO för GE Medical Systems Asia, samt vice VD för SKF Group. Gästprofessor på Gothenburg Schoolof Business, Economics and Law.
Innehav i Bolaget: 25 000 aktier.
Oberoende i förhållande till företaget, företagsledningen och större aktieägare.

Per Wassén

Per Wassén

Styrelseledamot sedan 2020

Mer information

Född: 1961
Utbildning: MSc, Teknisk fysik, Chalmers tekniska högskola (Göteborg);BSc, Business Administration and Economics från Göteborgs universitet.
Andra uppdrag: Styrelseordförande i ES Energy Save Holding AB. Styrelseledamot i GU Venture
AB och Hexatronics Group AB; Medlem av Kungliga Vetenskapsakademin.
Tidigare: President & CEO, PowerCell Sweden AB; Executive Chairman, PowerCell Sweden AB; Investment Director, Volvo Group Venture Capital.
Innehav i Bolaget: 10 000 aktier.
Oberoende i förhållande till företaget, företagsledningen och större aktieägare.

Revisor

Revisor väljs av årsstämman och granskar bolagets räkenskaper och förvaltning på uppdrag av stämman. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) utsågs till bolagets revisionsbyrå vid den senaste årsstämman. Huvudansvarig revisor är Johan Palmgren, auktoriserad revisor anställd på PwC.

Ledning

Torbjörn Sandberg, CEO

Torbjörn Sandberg, CEO

Nuvarande position sedan 2018, anställd sedan 2018

More information

Född: 1966
Utbildning:
MSc, Industriell ekonomi, Linköpings universitet.
Tidigare: CEO & President,Sensys Gatso Group AB (publ);CEO, Netadmin Systems; CEO &
President, Birdstep Technology ASA (publ); CEO & President,ServiceFactory.
Innehav i Bolaget: 28 000 aktier.

Bengt Vernerson, CFO (Interim)

Bengt Vernerson, CFO (Interim)

Nuvarande position sedan 2023

Mer information

Född: 1961
Utbildning: MSc Business Administration, Lunds universitet
Tidigare: Lång erfarenhet av verksamhetsstyrning av internationella bolag och koncerner med egen produktion, såsom Interim CFO FläktGroup Sweden AB, Interim CFO Prisjakt Group, Interim CFO Abstracta AB & Lammhults Möbel AB, VP Group Business Control Höganäs Group, CFO Formica Northern Europe, CFO Acrimo Group.
Innehav i Bolaget: 0 aktier

Torbjörn Joelsson, CTO

Torbjörn Joelsson, CTO

Nuvarande position sedan 2018, anställd sedan 2010

Mer information

Född: 1972
Utbildning:
PhD, Tunnfilmsfysik, MSc, Teknisk fysik, Linköpings universitet.
Tidigare: En del av Impact Coatings team sedan 2005, med ansvar inom forskning och utveckling av beläggningar och beläggningssystem, samt inom försäljning.
Innehav i Bolaget: 37 aktier.

Petter Carlfjord, President EMEA Radar, Antennas & Metallization

Petter Carlfjord, President EMEA Radar, Antennas & Metallization

Nuvarande position sedan 2019, anställd 2010

Mer information

Född: 1972
Utbildning: MSc, Business Administration, Linköpings universitet.
Tidigare: 20+ års erfarenhet av försäljning inom plastindustrin, bl a med säljansvar för Impact Coatings sedan 2010. Omfattande erfarenhet från tysktalande marknader.
Innehav i Bolaget: 0 aktier.

Anette Therén, VP Marketing & Communications

Anette Therén, VP Marketing & Communications

Nuvarande position sedan 2021, anställd 2021

Mer information

Född: 1977
Utbildning: Fil. Kand. Medievetenskap, Fil. Master Kultur- och mediegestaltning, Linköpings universitet.
Tidigare: Mångårig erfarenhet av kundcentrisk marknadskommunikation och varumärkesstrategi från en mängd olika branscher – bland inom områden som cleantech, produktutveckling och byggmaterial.
Innehav i Bolaget: 0 aktier.

Carina Höglund, VP Coating Services

Carina Höglund, VP Coating Services

Nuvarande position sedan 2021, anställd 2019

Mer information

Född: 1981
Utbildning: PhD, Tunnfilmsfysik, MSc, Teknisk fysik, Linköpings universitet.
Tidigare: Ansvarig för beläggningsutveckling och uppbyggnad av produktionsenhet
för European Spallation Source ERIC. Senior teknikexpert på Impact Coatings sedan 2019
med fokus på kundkrav och kvalitet i beläggningsproduktion.
Innehav i Bolaget: 1 987 aktier.

Stefan Dreger, President EMEA Hydrogen Solutions

Stefan Dreger, President EMEA Hydrogen Solutions

Nuvarande position sedan 2022, anställd 2022

Mer information

Född: 1986
Utbildning: Diploma i Industriell ekonomi, Hochschule Ulm/ Neu-Ulm, Tyskland
Tidigare: Mer än tio års erfarenhet av försäljning, strategisk marknadsföring och affärsutveckling inom fordonsindustrin, senast Senior Sales Manager inom affärsområdet vätgaslösningar på Robert Bosch GmbH.
Innehav i Bolaget: 5000 aktier

Peter Semberg, VP Operations (Interim)

Peter Semberg, VP Operations (Interim)

Nuvarande position sedan 2022

Mer information

Född: 1961
Utbildning: Beteendevetenskap vid Linköping Universitet
Tidigare: 25 års chefs- och ledarerfarenhet i befattningar såsom Projektledare, HR Manager, HR Director, Operations Manager och Verkställande direktör. 18 års erfarenhet från internationella företag såsom Parker Hannifin, Collins & Aikman, Autoliv och Swisslog. Yrkeserfarenhet från olika sektorer såsom tillverkningsindustri, automotive, materialforskningsinstitut, offentlig sektor samt konsult inom organisation och ledarskap.
Innehav i Bolaget: 0 aktier

Bolagsordning

Bolagsordningen är det dokument som anger de centrala reglerna för Impact Coatings AB som aktiebolag och ger detaljer om hur bolaget ska skötas. Ändringar i bolagsordningen beslutas av aktieägarna på en bolagsstämma.

Bolagsordning

Fastställd vid extra bolagsstämma den 16 februari 2023.

Prospekt

Disclaimer

Access to this information is limited to persons resident and physically present in Sweden and to authorized persons who are resident and physically present in other jurisdictions outside Canada, Japan, Australia, Japan, New Zealand, Singapore, South Africa, Switzerland, United States of America.

Företrädes- och nyemission 2017

Prospekt