Weavering Capital AB ny Certified Adviser för Impact Coatings AB

2007-03-30

Impact Coatings AB, vars aktie är noterad på First North, byter Certified Adviser från den 10 april 2007. I fortsättningen kommer Weavering Capital AB att vara bolagets rådgivare på First North.


Linköping den 30 mars 2007


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.