VD-BYTE I IMPACT COATINGS

2018-05-27

I syfte att bli finansiellt självförsörjande har styrelsen i Nasdaq First North-noterade Impact Coatings fattat beslut om att byta ut VD Henrik Ljungcrantz. Tillförordnad VD blir Torbjörn Sandberg med meriter som både börs-VD och VD för privatägda teknikbolag. ”Styrelsen tackar Henrik Ljungcrantz för sina unika och varaktiga bidrag till Impact Coatings”, säger styrelseordförande Mark Shay. ”Men nu krävs det ett nytt ledarskap för att bygga en skalbar organisation som kan utnyttja bolagets möjligheter, bli finansiellt självförsörjande och därmed öka värdeskapandet för aktieägarna.”

Torbjörn Sandberg som tillträder den 28 maj har varit vd för bland andra Sensys Gatso Group AB (publ), Birdstep Technology ASA (publ), Netadmin Systems och ServiceFactory.

 ”Torbjörn Sandberg har åstadkommit betydande resultat i bolag genom både tillväxt och omstrukturering. Torbjörn Sandberg har expertis inom organisationsutveckling, affärsprocesser, försäljningsstrategi och kapitalmarknaden. Vi välkomnar Torbjörn Sandberg och hans ledarskap, som ska trygga nästa fas i Impact Coatings utveckling”, säger styrelseordförande Mark Shay.

Målet är att finna en permanent vd under innevarande år.

”Det gläder mig att börja på Impact Coatings i denna viktiga fas i bolagets resa från teknologisk innovatör till industriell leverantör av beläggningar i världsklass för bränsleceller, reflektorer, radomer och konsumentprodukter”, säger Torbjörn Sandberg och fortsätter:

”Företaget har ett starkt team i Linköping, Japan och Kina. Vi kan omedelbart etablera kontinuitet i försäljningen och kundservicen samt trimma organisationen för att fullt nyttja bolagets betydande potential.”

Impact Coatings grundare och vd Henrik Ljungcrantz lämnar bolaget den 27 maj 2018 i enlighet med sitt anställningsavtal. Den avtalade uppsägningstiden och avgångsvederlaget uppgår sammantaget till tolv månader.

”Dr. Ljungcrantz är en pionjär inom PVD-beläggningar vars metodik och slutprodukter bidrar till en renare och mer hållbar miljö. Till exempel har beläggningen Ceramic MAXPHASE för bipolära metallplattor i bränsleceller en potential att bli nödvändig för produktion av bränslecellsstackar i industriell skala. Styrelsen vill därför tacka Henrik Ljungcrantz för sina unika och varaktiga bidrag till Impact Coatings”, säger Mark Shay.

”Våra beläggningar har högt anseende inom flera industrisegment. De utvärderas och är redan i produktion hos några av världens ledande leverantörer till fordonsindustrin, fordonstillverkare och tillverkare av konsumentprodukter”, säger Mark Shay.

För mer information kontakta:

Mark H. Shay, CFA
Styrelseordförande
Tel: +46 765 96 62 38 eller e-mail: mark@accendofund.com 

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27:e maj 2018, kl. 21.00 CET.

——————————————————————————————————–