VALBEREDNINGEN UTSEDD INFÖR IMPACT COATINGS ÅRSSTÄMMA 2022

2021-10-13

I enlighet med årsstämmans beslut ska Impact Coatings valberedning bestå av tre ledamöter som representerar bolagets till röstetalet största aktieägare samt styrelseordförande som adjungerad medlem.

För det fall någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse representant i valberedningen, övergår rätten till den aktieägare som därnäst har det största aktieinnehavet.

Valberedningen består av:

   Kai Tavakka, ordförande, utsedd av Accendo Capital SICAV RAIF
   Syafiq Johari, utsedd av Hyundai Motor Company
   Torsten Rosell, utsedd av Hans Österberg
   Mark Shay, styrelseordförande, adjungerad

Impact Coatings årsstämma kommer att äga rum i Linköping den 18 maj 2022. Valberedningens förslag publiceras i samband med kallelsen till årsstämman samt kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.impactcoatings.com.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det per e-post till investors@impactcoatings.se senast den 1 februari 2022.