VALBEREDNING TILLKÄNNAGES EFTER EXTRA BOLAGSSTÄMMA

2019-11-07

Tillkännagivande av valberedning ska enligt beslut på årsstämman 2019 ske senast sex månader före nästa årsstämma. Då ägarförhållandena i bolaget förväntas ändras i och med den extra bolagsstämman som ska hållas den 22 november, skjuts tillkännagivandet av valberedning för årsstämman 2020 fram till efter den extra bolagsstämman.

För mer information kontakta:

Torbjörn Sandberg, VD
Tel: +46 768 43 43 76

Peter Högfeldt, VP Marketing
Tel: +46 70 887 44 34

E-mail: investors@impactcoatings.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 november 2019, kl. 10:00 CET.

—————————————————–